Glaze Manager

Wat is Glaze Manager?

Glaze manager is een programma dat bedoeld is om het ontwikkelen van glazuren te ondersteunen. Het is niet zo dat je met Glaze Manager glazuren kunt ontwikkelen zonder kennis van glazuren te hebben. Wat doet Glaze Manager dan wel? Met name het rekenwerk wordt door Glaze Manager uitgevoerd, zodat je sneller en met minder kans op fouten kunt werken.
Bij het ontwikkelen van Glaze Manager heb ik er naar gestreefd om het programma zo eenvoudig mogelijk te houden, maar toch te zorgen dat alles wat je nodig hebt op een eenvoudige manier mogelijk is. Met andere woorden mijn doel was om een handig stuk gereedschap te bouwen zonder overbodige toeters en bellen die het gebruik onnodig complex maken.

Je kunt Glaze Manager gebruiken om uit een recept de bijbehorende Seger Formule te berekenen, en omgekeerd kan Glaze Manager je ondersteunen bij het maken van een recept op basis van een Seger formule. Ook kan Glaze Manager de kosten per kg (droog) van een glazuur berekenen. Verder worden uiteraard alle recepten in een database opgeslagen.

Ook kan de nieuwste versie (0.9.9.1) van Glaze Manager de smelttemperatuur van het glazuur
berekenen, maar deze berekening is nog niet altijd betrouwbaar. Het blijkt dat het berekenen van de smelttemperatuur nogal ingewikkeld is, en de berekende temperatuur wijkt soms wel 100 graden af van de werkelijke smelttemperatuur. Dit is dan ook een punt dat bij de ontwikkeling van nieuwe versies nog de nodige aandacht moet krijgen.

Beta versie 0.9.9.1

Van Glaze Manager is momenteel een ‘beta versie’ beschikbaar. Dit wil zeggen dat het een programma is dat nog in ontwikkeling is, met andere woorden nog niet helemaal ‘af’ is. De vorige versie was 0.9.0.x. In die versie zaten een aantal storende fouten die er nu uit zijn gehaald. Daarnaast is het programma gebruiksvriendelijker geworden, en is de functionaliteit uitgebreid. Zo worden nu de uitzettingscoëfficient en de smelttemperatuur berekend.

Maar het is nog steeds een bèta versie, dus er kunnen nog steeds kleine foutjes in zitten. Één van de
doelstellingen van een beta versie is om gebruikers in staat te stellen deze foutjes aan de ontwikkelaar te melden, zodat hij ze kan verhelpen.

Aansprakelijkheid

De door mij onder de naam ‘Glaze Manager’ ontwikkelde en gepubliceerde software mag gratis worden gebruikt. Ik kan niet garanderen dat er geen fouten in deze software zitten. Sterker nog: de software verkeert op dit moment nog in een zogeheten bèta stadium, wat inhoudt dat het programma nog niet is uitontwikkeld, en vrijwel zeker wel fouten bevat. Geert Theunissen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade welke mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van het installeren en / of toepassen van de hier beschreven software, of de daarbij behorende documentatie.

Installeren

Nadat je het programma hebt gedownload, heb je een bestand met de naam ‘setup_glazemanager.exe’. Als je in de verkenner op dit bestand dubbel klikt, dan wordt de installatieprocedure opgestart.
Standaard wordt het programma geïnstalleerd in de directory ‘C:\Program Files\geerttheunissen\glazemanager_0991’. De databestanden staan in een subdirectory met de naam ‘db0991’. In het startmenu van je PC verschijnt een nieuwe optie ‘Glaze Manager’.

Ongedaan maken van de installatie kun je doen door via het configuratiescherm op het icoon ‘Software’ te dubbelklikken, en vervolgens ‘GlazeManager’ aan te klikken. Je krijgt dan de keuzemogelijkheid om het programma van het systeem te verwijderen.

Downloaden

Let op:  het blijkt dat het programma niet goed werkt onder Windows Vista.

Klik hier om Glaze Manager te downloaden (Ongeveer 5 MB)

Je kunt ook de handleiding apart downloaden. Let wel: als je het programma downloadt en installeert heb je ook de handleiding beschikbaar via de helpfunctie. Maar misschien wil je eerst de handleiding bekijken voor je besluit om het programma te installeren.

NB GlazeManager kan gratis en zonder registratie worden gebruikt. Wel zou ik het op prijs stellen om, wanneer je het echt gebruikt, een e-mailtje van je te ontvangen. Op die manier kan ik me een beeld vormen van hoeveel mensen het programma gebruiken, en aan de hand daarvan ook bepalen hoeveel tijd ik nog aan de verdere ontwikkeling ervan besteed.

Klik hier om de handleiding te downloaden (Ongeveer 240 KB)

NB Downloaden kun je doen door op met de rechter muisknop op de onderstreepte tekst te klikken. Er verschijnt dan een 'pop-up menu'. Kies daarin de optie 'Doel opslaan als...'. De rest wijst zich dan vanzelf.

Succes! En eh, heb je vragen, suggesties voor verbeteringen of wat dan ook? Ik hoor graag van je! Mail naar .