BierManager

Wat is BierManager?

BierManager is een programma dat bedoeld is om het ontwikkelen van bierrecepten te ondersteunen, en recepten en brouwwsels te administreren. Het is niet zo dat je met BierManager recpten kunt ontwikkelen zonder kennis van receptopbouw te hebben. Wat doet BierManager dan wel? Met name het rekenwerk wordt door BierMaanager uitgevoerd, zodat je sneller en met minder kans op fouten kunt werken.
Bij het ontwikkelen van BierManager heb ik er naar gestreefd om het programma zo eenvoudig mogelijk te houden, maar toch te zorgen dat alles wat je nodig hebt op een eenvoudige manier mogelijk is. Met andere woorden mijn doel was om een handig stuk gereedschap te bouwen zonder overbodige toeters en bellen die het gebruik onnodig complex maken.
Je kunt BierManager gebruiken om een recept te berekenen, en vervolgens tijdens of na het brouwen de gemeten praktijkwaarden te registreren. Uiteraard worden alle ingevoerde gegevens in een database opgeslagen.

Bèta versie 0.99 beta 2

Van BierManager is momenteel de tweede ‘bèta versie’ beschikbaar. Dit wil zeggen dat het een programma is dat nog in ontwikkeling is, met andere woorden nog niet helemaal ‘af’ is. Toch is het al wel zover af dat het zinvol te gebruiken is. Maar er kunnen nog foutjes in zitten. Eén van de doelstellingen van een bèta versie is om gebruikers in staat te stellen deze foutjes aan de ontwikkelaar te melden, zodat hij deze kan verhelpen.


Aanwezige recepten en bronbestanden

In het basis systeem zijn een aantal grondstoffen en voorbeeld recepten. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het open source programma ‘BrouwHulp’.

Aansprakelijkheid

De door mij onder de naam ‘BierManager’ ontwikkelde en gepubliceerde software mag gratis worden gebruikt. Ik kan niet garanderen dat er geen fouten in deze software zitten. Sterker nog: de software verkeert op dit moment nog in een zogeheten bèta stadium, wat inhoudt dat het programma nog niet is uitontwikkeld, en vrijwel zeker wel fouten bevat. Geert Theunissen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade welke mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van het installeren en / of toepassen van de hier beschreven software, of de daarbij behorende documentatie.

Installeren

De installatie-procedure is beschreven in de handleiding, die je ook apart kunt downloaden.

Downloaden

Klik hier om BierManager te downloaden (Ongeveer 5 MB)

Je kunt ook de handleiding apart downloaden. Let wel: als je het programma downloadt en installeert heb je ook de handleiding beschikbaar via de helpfunctie. Maar misschien wil je eerst de handleiding bekijken voor je besluit om het programma te installeren.

NB BierManager kan gratis en zonder registratie worden gebruikt. Wel zou ik het op prijs stellen om, wanneer je het echt gebruikt, een e-mailtje van je te ontvangen. Op die manier kan ik me een beeld vormen van hoeveel mensen het programma gebruiken, en aan de hand daarvan ook bepalen hoeveel tijd ik nog aan de verdere ontwikkeling ervan besteed.

Klik hier om de handleiding te downloaden (Ongeveer 1,6 MB)

De huidige versie is de tweede beta versie. In de release notes kun je lezen wat er sinds de eerste beta versie gewijzigd is.
Klik hier om de release notes te downloaden (Ongeveer 145 KB)


Succes! En eh, heb je vragen, suggesties voor verbeteringen of wat dan ook? Ik hoor graag van je! Mail naar .